brydż brydż brydż bridge bridge bridge brydz brydz brydz generator rozdań generator rozdań generator rozdań gra w kości gra w kości gra w kości gry gry kosci kosci

licytacja konwencje mini bez atu mla stayman precision docent magister pro balustrada bloki rozchwiane blef blefy multi landy astroodwrotka wj wj2000 bez atu frutka

plewniak jafo karta konwencyjna plewniak-janeczko zapis milton maksy królika maxy królika wist odmienny lavinthal lavintal lawintal brydżowy brydżowe liga iii wyniki

www.gplewniak.republika.pl